Uluslar arası Çalışma Bürosu, yaklaşık 88,2 milyon genç kadın ve erkeğin tüm dünyada işsiz olduğunu ve 185,9 milyon işsizin tamamının% 47’sini oluşturduğunu ve çok daha fazla sayıda genç düşük ücret karşılığında uzun saatler çalışmakta , mücadele ederek kayıt dışı ekonomide yaşıyor. Dünyada bugün karşılaştığımız zorluk, eğitimin anlamlı ve daha kapsayıcı olmasını sağlamaktır (UNICEF). Eğitim, gelişme zorluklarını yenmek için en kritik araçlardan biri olarak yaygın olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte, odak öğrenme konusuna odaklanır ve eğitim sistemi, öğrencileri kendi başlarına düşünmeye ve sorumluluk almaya aktif olarak teşvik etmez. Çocuklar arasında yaratıcı bir zihniyet geliştirmenin önemini ihmal eder, bu eğitimin kişisel gelişim için bir araç olarak öneminin böyle bir eğitim biçimiyle ciddi şekilde engellendiği anlamına gelir.

Avrupa Komisyonu İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapor, girişimciliğin Avrupa ülkelerinin çoğunda mesleki eğitim için ulusal müfredata dahil edildiğini belirtmesine rağmen, en azından bir ölçüde bu raporlarda yer alan programların ve etkinliklerin farklı olduğunu belirtiyor Yoğunluk ve etkililikte büyük bir oranda ve doldurulacak bir boşluk olduğuna dair genel algı. Bu projemizin temelini ve oluşturdu.

Bu proje, mesleki eğitim öğrencileri arasında girişimciliği teşvik etmek için eğitimciler için öğretim materyali hazırlamak amacıyla nihai bir amacı olan bir aksiyon-araştırma projesi olarak tasarlanmıştır.

Projenin amacı, eğitim sisteminin mevcut eksikliklerinin bazılarına değinen, ülkeler ekonomisinin ihtiyaçları ve Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencilerinin ihtiyaçları arasında bir boşluğu kapatacak bir müfredat tasarlamaktır.

Proje kapsamında, başvuran kurum olarak Gölhisar İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü, İngiltere’den ELN ve Malta’dan MECP ile bir ortaklık kurdu. Ülkeler arasındaki boşluğu doldurmaya katkıda bulunmak ve meslek mensubu üyeleri arasında girişimciliği teşvik etmek için projenin ortakları, arazi araştırmaları yapmak, eksiklikleri tespit etmek, iyi uygulamaları tanımlamak ve iyi bir deneyim ve uygulama alışverişinde bulunmak için uluslar arası platformda çalışacaklardır. Proje 2 yıl sürecek ve bu süre içinde 4 uluslar arası toplantı olacak. İlk ve son toplantılar koordinatör tarafından, diğer ikisi de ortakların ev sahipliği yapacak. Bu uluslar arası toplantılar, çalış taylar , üreten değiş tokuş çalışmaları açısından verimli olacak. Toplantılar arasında, atölye çalışmaları çıktıları, mesleki tekniklerde girişimcilik eğitimini idealleştirmek için test edilecek ve gözden geçirilecektir. Bu dönemde, ortaklar Mesleki Eğitim ve Öğretim öğrencileri ile etkileşimli olarak işbirliği yapacaklardır. Projenin sonunda ortaklık MEÖ modülünde girişimcilik eğitimi ve öğretmenler için bir rehber üretecektir. Proje süresince ortaklar irtibata geçilecek ve proje çalışmaları ve çıktılarının paylaşıldığı bir çevrimiçi platform oluşturmak için bir web sitesi tasarlanacaktır. Ortaklık modülü bir pilot programla uygulayacak ve yerel ve ulusal otoriteleri mesleki eğitim ve öğretimde girişimcilik eğitimini teşvik etmeyi sağlayacaktır. Proje sonucunda mesleki eğitim öğretmenleri ve öğrencileri arasında girişimcilik ve bireysel ve toplumsal refah için canlılığı konusunda bir farkındalık yaratılması bekleniyor. Buna ek olarak, proje, rehberliğinde mesleki modülde iyi yapılandırılmış bir girişimcilik eğitimi sunacaktır. Ayrıca, proje gelecek araştırmalar ve inisiyatifler için bir zemin hazırlayacaktır.