GİRİŞİMCİLİK KURS PLANI

1-GİRİŞİMCİ NEDİR
– Nitelikleri ve Psikolojisi
– Rol modelleri ve girişimciden müdahale
– Bir şirket, kooperatif, sosyal girişim ve STK arasındaki farklar
– Bir teşebbüsün açılması gerekçesi ve faydaları
– Dijital girişimciliğin zorlukları ve fırsatları

2-YARATICI DÜŞÜNME BECERİLERİ
– Bir fikir üretmek
– Paralel Düşünme Araçları
– Fikir üretimi üzerine alıştırmalar

3-GİRİŞİMCİLİK BECERİLERİ
– Vizyondan gerçeğe
– Fikir üretme
– İletişim
– Ağ örgüsü, iletişim ağı
– Yönetim

4-BİR KURULUŞUN UNSURLARI
– Zorluklar ve fırsatlar
– Pazar
– Şirket
– Finansal kurumlar ve destek
– Devlet kurumları
– Yapı kuruluşlar (Ticaret Odası, GRTU ve MEA)
– İş hizmetleri profesyonelleri

5-LİDERLİK VE YÖNETİM
– Kişisel Gelişim ve Yönetim Teorileri
– Bir organizasyonun yapısını ve stratejik düşünmeyi tasarlama ve yeniden tasarlama ve stratejik düşünme
– Müşteri takımlarını anlamak
– Uzman Gücü ’ve Liderlik teorileri / stilleri
– Etik konular ve Sürdürülebilirlik
– Liderlik becerilerini geliştirmek ve iletişimi yönetmek

6-FİKİRDEN PAZARA
– Vizyon, Misyon, Plan ve Eylem
– İş Modeli Tuvali
– Benzersiz Satış Teklifleri
– Fikirden pazara
– İş planı
– Bir teşebbüsün finanse edilmesi
– Bir girişim geliştirmek
– Yeni iş sunumu

7- İŞLETME/ ÜRÜNLERLE İLETİŞİM KURMA
– İletişimin temel unsurları
– Geleneksel medya ve kullanımı
– İletişim platformu olarak internet
– Sosyal medya
– Ürünlerinizi ve hizmetlerinizi tanıtmak için toplulukta kıvılcım yaratmak

8-PAZARLAMA
– Pazarlama ilkeleri
– Pazar istatistikleri
– Sektörel analiz (turizm, bilişim teknolojileri, yaratıcı endüstriler, tarım)
– Turizm reklam öğeleri için çok önemli bir Pazar
– Uluslar arası pazarlara dokunmak

9-KÜRESELLEŞME VE YEŞİL ENDÜSTRİLER
– Firma dinamiklerinin teorileri
– Kümeler ve Yenilikler
– Girişimcilik ve İnovasyon
– İnovasyon Yönetimi Uygulaması
– Kültürel farkındalık ve toplumsal değişimler
– Teknoloji, Girişimcilik ve Yeşil Devrim