İnsanlar için iş imkânı yaratarak bir girişimci halka servet sağlar. İnsanların para tasarrufu yaparak en iyi ürünü elde edebilmeleri için en iyi kalitede ürünü düşük fiyata sunma gibi yeniliklerle yeni bir iş başlatma eğilimi gösterirler. Bu, bir ülkenin ekonomisini güçlendirir.

Küresel Girişimcilik Monitörü (2000 ve 2004), girişim faaliyetleri ve başlangıç faaliyetleri olarak tanımlanan ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki olduğuna karar verir. Çalışmada, girişimciliğin bu tanımının, ekonomik büyüme için tek tek en önemli faktörü oluşturduğu iddia ediliyor. Benzer şekilde, Avrupa Komiteleri Komisyonu (Şubat 2006), gerçekleştirilen ampirik çalışmalara dayanarak “Avrupa, kendi sosyal modelini başarılı bir şekilde sürdürmek istiyorsa, daha fazla ekonomik büyüme, daha yeni firmalar, daha girişimci yenilikçi girişimlerde bulunmaya isteklidir. Ve daha yüksek büyüme gösteren KOBİ’ler “olduğunu söyledi.

Eğitim sistemi, insan kaynaklarının temel geliştiricisi olduğu için ulusların ekonomik ilerlemesinde kritik bir rol oynamaktadır. Avrupa Komisyonu’nun İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü, girişimciliğin Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda mesleki eğitim için ulusal müfredata dahil edildiğini bildirmesine rağmen, en azından bir dereceye kadar ve bazı ülkelerde, vothere’ nin % 90 ila % 100’ü için uyarlanabilen ortak müfredat

Bununla birlikte, küresel düzeyde ve özellikle gelişmekte olan ekonomilerde mevcut eğitim kalitesi arzulanan çok şey bırakmaktadır. Odaklı öğrenme odaklıdır ve eğitim sistemi, öğrencileri kendi başlarına düşünmeye ve sorumluluk almaya aktif olarak teşvik etmez. Sonuç, eğitimin kişisel gelişim için bir araç olarak öneminin böyle bir eğitim biçimiyle ciddi biçimde engellendiği sonucuna varılmıştır. Avrupa Komisyonu’nun İşletme ve Sanayi Genel Müdürlüğü, girişimciliğin mesleki eğitim için ulusal müfredata dahil edildiğini bildirmesine rağmen, Avrupa ülkelerinin çoğunluğunda, en azından bir ölçüde ve bazı ülkelerde, mesleki eğitim öğrencilerinin% 90 ila% 100’ü katılmaktadır. Girişimcilik programlarında, bu başarıyı tüm Avrupa ülkelerine uygun hale getirmek mümkün değildir. Mesleki Eğitim ve Öğretimde girişimcilik eğitimine ilişkin davalar, çalışmalar ve girişimlerin çoğu ulusal düzeyde sınırlıdır. Bu durum ülkeler arasında büyük farklılıklar ve yoğunluk ve etkinlik boşluklarıyla sonuçlanır. Bu proje ile ortak ülkelerin Mesleki Eğitim ve Öğretimde girişimcilik eğitimindeki yetersizlikler konusunda ülkelerinin daha iyi anlaşılması, iyi uygulamaların alışverişi ve ortak girişimcilik müfredatı oluşturma şansı olacaktır. Bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için eksikliklerin tanımlanması ve uluslar arası platformda iyi uygulamaların paylaşılması Avrupa Birliği’nin bütünleşik ekonomisine hizmet edecektir.